ఎలాంటి User Name, Password లేకుండానే పదవతరగతి విద్యార్థుల హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చారు, 10th క్లాస్ హాల్ విద్యార్థుల టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి క్రింది ఇవ్వబడిన లింకులపై క్లిక్ చేసి హాల్ టికెట్స్ ను  డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

ssc-logo

S.S.C Public Examinations APRIL - 2022 HallTicket Download

Scroll to Top