▶▷ బెనిఫిషరీ ఔట్రీచ్ మొబైల్ యాప్ కొత్త వర్షన్ V 20.4 రిలీజ్ అయినది.▶▷ గ్రామ /వార్డు వాలంటీర్ యాప్ కొత్త వర్షన్ 7.1.8 రిలీజ్ అయినది. ▶▷ YSR పెన్షన్ కానుక యాప్ కొత్త వర్షన్ 3.0 రిలీజ్ అయినది. ▶▷AePDS యాప్ కొత్త వర్షన్ V6.8 రిలీజ్ అయినది. ▶▷ Consistent Rhythms మొబైల్ యాప్ వర్షన్ V 9.3.0 డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.▶▷వై.యస్.ఆర్ బీమా యాప్ కొత్త వర్షన్ V 6.4 రిలీజ్ అయినది.▶▷ సిటిజెన్ అవుట్ రీచ్ మొబైల్ యాప్ వర్షన్ V 3.2 డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి .

YSR Cheyutha Volunteer App User Manual

Summary Flow-Diagram: Detailed guide: Login: The Andhra Pradesh Volunteer app is equipped with functionality to…

Second Phase YSR Cheyutha New Terms and Conditions

వైఎస్ఆర్ చేయూత రెండో ఏడాదికి సంబంధించి అర్హుల జాబితాను సిద్దం చేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. బీసి,ఎస్సి,ఎస్టీ,మైనార్టీల్లోని 45-60…

YSR Cheyutha Scheme in Telugu

వైఎస్సార్ చేయూత పథకము (రెండవ విడత) ఉద్దేశ్యము : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని  45 నుండి 60 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు…

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Scheme in Telugu

ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన పథకం పథకం వివరాలు: ఈ ప్రమాద బీమా పథకం ఒక ఏడాది కాలానికి వర్తిస్తుంది.…

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Scheme in Telugu

ప్రధాన మంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా పథకంపథకం నియమాలు నిర్వచనాలు:ఈ నిబంధనలో సందర్భానికి సరితూగని సందర్భాలలో మినహా ఇతరత్రా ఈ…

Scroll to Top