▶▷ బెనిఫిషరీ ఔట్రీచ్ మొబైల్ యాప్ కొత్త వర్షన్ V 20.4 రిలీజ్ అయినది.▶▷ గ్రామ /వార్డు వాలంటీర్ యాప్ కొత్త వర్షన్ 7.1.8 రిలీజ్ అయినది. ▶▷ YSR పెన్షన్ కానుక యాప్ కొత్త వర్షన్ 3.0 రిలీజ్ అయినది. ▶▷AePDS యాప్ కొత్త వర్షన్ V6.8 రిలీజ్ అయినది. ▶▷ Consistent Rhythms మొబైల్ యాప్ వర్షన్ V 9.3.0 డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.▶▷వై.యస్.ఆర్ బీమా యాప్ కొత్త వర్షన్ V 6.4 రిలీజ్ అయినది.▶▷ సిటిజెన్ అవుట్ రీచ్ మొబైల్ యాప్ వర్షన్ V 3.2 డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి .

Important Note for YSR Pensions Re-Verification for MPDOs/MCs/Welfares

MPDOs/MCs/Welfares లకి YSR Pensions Re-Verification చేయడానికి సూచనలు : YSR Pensions Re-Verification కి వచ్చిన ప్రతీ Notice…

CCRC Rules of Crop Growers Rights Documents Assuring Tenant Farmers

పంట సాగుదారు హక్కుల పత్రాలు (సీ.సీ.ఆర్.సీ) నియమ నిబంధనలు:                ఆంధ్రప్రదేశ్…

5 Lakh sanctioned through NBCFDC funds to BC Families

                      కరోనాతో మృత్యువాత పడి కుటుంబంలో…

How to do Volunteers Survey in YSR Bima App V2.0

వై.యస్.ఆర్ బీమా సర్వే యాప్ 2.0 లో వాలంటీర్స్ సర్వే ను ఏవిధంగా చేయాలి? వై.యస్.ఆర్ బీమా రెన్యువల్ యాప్…

YSR Bima Scheme for Enrollment Process

వై.యస్.ఆర్ బీమా పథకము వై.యస్.ఆర్ బీమా పథకము గురించి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా తెలియజేసిన వివరాలు: వై.యస్.ఆర్ బీమా :…

How to do Death Registration in AePDS App

 AePDS లో “Death Registration” చేసే విధానం AePDS యాప్ లో “Death Registration” చేసే విధానం మొదట మీ…

Scroll to Top